Tên đầy đủ
Lê Công Thành
Giới tính
Nam
Ngày sinh
28/09/1970
Bằng cấp
Thạc sỹ kinh tế
Giới thiệu bản thân

SN 1966