Tên đầy đủ
nguyen nhan
Giới tính
Nam
Ngày sinh
09/10/2017
Bằng cấp