GDCD 10- Bài 14. CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG.... P2

GDCD 10- Bài 14. CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG.... P2

60 14/08/2019

Câu 14. Đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi là thực hiệ trách nhiệm

A. Làm tốt nghĩa vụ quân sự. B. Bảo vệ Tổ quốc.

C. Giữ gìn quê hương. D. Công dân với Tổ quốc.

Câu 15. Trong giờ thảo luận của lớp 10C, có một số bạn bè nêu câu hỏi. “Cần cù và sáng tạo trong lao động có phải là biểu hiện của lòng yêu nước hay không?” . Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?

A. Không, vì đây là biểu hiện của đức tinh chăm chỉ.

B. Có, vì lao động cần cù và sáng tạo góp phần cho đất nước phát triển.

C. Có, vì đây là biểu hiện của tinh thần dân tộc.

D. Không, vì người lao động nào cũng cần phải cần cù sáng tạo.

Câu 16. Học sinh lớp 10A Trường Trung học phổ thông H tích cực tham gia hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” các gia đình thương binh liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hung, là thực hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

A. Chăm lo cho xã hội. B. Với những người đi trước.

C. Bảo vệ Tổ quốc. D. Xây dựng đất nước.

Câu 17. Mặc dù học tập ở Ô-xtray-li-a, nhưng anh Hưng thường xuyên quan tâm đến tình hình đất nước và tích cực tham gia các hoạt động vì quê hương đất nước của lưu học sinh Việt Nam. Những hành vi, việc làm của anh Hưng nói lên biểu hiện nào dưới đây của người Việt Nam?

A. Truyền thống vì cộng đồng. B. Lòng yêu nước.

C. Lòng tự tôn dân tộc. D. Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

Câu 18. Là học sinh lớp 10, Huyền rất cham chỉ học hành nên năm nào cũng đạt Học sinh Giỏi. Huyền mơ ước sau này làm được nhiều việc có ích cho đất nước. Hành vi, việc làm của Huyền là thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

A. Học tập. B. Xây dựng Tổ quốc.

C. Bảo vệ Tổ quốc. D. Tự hào dân tộc.

Câu 19. Mặc dù đất nước hòa bình, nhưng các chú bộ đội ở quần đảo Trường Sa vẫn ngày đêm canh giữ biển đảo đất nước. Việc làm này là thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

A. Giữ gìn biển đảo. B. Canh gác nơi đảo xa.

C. Bảo vệ Tổ quốc. D. Nêu cao cảnh giác.

Câu 20. Học xong lớp 12, nhiều bạn của nam vào học ở các trường đại học, cao đẳng, còn Nam thì tình nguyện lên đường nhập ngũ. Việc làm của Nam là thực hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân học sinh?

A. Xây dựng Tổ quốc. B. Bảo vệ hòa bình.

C. Bảo vệ Tổ quốc. D. Xây dựng Quân đội.

Câu 21. Người xa quê hương, đất nước nhưng luôn nhớ về quê hương, hướng về Tổ quốc là người có

A. Tình cảm dân tộc. B. Tình cảm quê hương, đất nước.

C. Lòng yêu nước. D. Tấm lòng tốt đẹp.

Câu 22. Học sinh lớp 10B, Trường Trung học phổ thông Q là một tập thể lớp học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động xã hộc như xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội do nhà trường tổ chức. Việc làm của học sinh lớp 10B là thực hiện trách nhiệm nào của công dân học sinh?

A. Bảo vệ tổ quốc. B. Hoạt động xã hội.

C. Xây dựng Tổ quốc. D. Hoạt động tình nguyện.

Đáp án

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

A

A

C

A

B

Câu

6

7

8

9

10

Đáp án

A

B

A

B

B

Câu

11

12

13

14

15

16

Đáp án

B

C

A

B

B

C

Câu

17

18

19

20

21

22

Đáp án

B

B

C

C

C

C

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn