GDCD 10: Bài 15. CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CẤP THIẾT .... P1

GDCD 10: Bài 15. CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CẤP THIẾT .... P1

77 14/08/2019

Bài 15. CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CẤP THIẾT CỦA NHÂN LOẠI

Câu 1. Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến

A. Con người và sinh vật. B. Trật tự, an toàn xã hội.

C. Công bằng xã hội. D. ổn định xã hội.

Câu 2. Ô nhiễm môi trường là vấn đề nóng bỏng

A. của nhân loại. B. của một số quốc gia.

C. Của những nước kém phát triển. D. Của những người quan tâm.

Câu 3. Bảo vệ môi trường là khắc phục mâu thuẫn nảy sinh quan hệ giữa con người với

A. Tự nhiên. B. Xã hội. C. Con người. D. Thời đại.

Câu 4. Hành vi nào dưới đây là tham gia bảo vệ môi trường?

A. Nhập khẩu, quá cảnh chất thải. B. Thu gom, tái chế và tái sử dụng chất thải.

C. Chôn lấp chất thải tùy ý. D. Xả nước thải chưa qua sử dụng.

Câu 5. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của

A. Mọi quốc gia. B. Một số quốc gia.

C. Chỉ các nước lớn. D. Chỉ các nước nhỏ

Câu 6. Thực hiện chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường là trách nhiệm của

A. Mọi công dân. B. Người từ 18 tuổi trở lên.

C. Cán bộ, công chức nhà nước. D. Các doanh nghiệp.

Câu 7. Giữ gìn vệ sinh trật tự, vệ sinh lớp học, trường học là trách nhiệm của ai dưới đây?

A. Phụ huynh học sinh. B. Công dân –học sinh.

C. Thanh niên. D. Mọi công dân.

Câu 8. Tích cực tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư là trách nhiệm của ai dưới đây?

A. Người lớn. B. Mọi công dân.

C. Những người có trách nhiệm. D. Trẻ em.

Câu 9. Bảo vệ và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên là góp phần vào thực hiện nhiệm vụ nào dưới đây?

A. Bảo vệ năng lượng. B. Bảo vệ môi trường.

C. Bảo vệ an toàn xã hội. D. Bảo vệ an ninh quốc gia.

Câu 10. Giữ gìn vệ sinh trường học, lớp học là góp phần thực hiện chủ trương nào dưới đây?

A. Xây dựng trường học vững mạnh. B. Bảo vệ môi trường.

C. Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. D. Bảo vệ trật tự trường học.

Câu 11. Ủy ban nhân dân xã V phát động 1 phong trào làm xanh, sạch, đẹp trong xã. Việc làm này của Ủy ban nhân dân xã V là thực hiện trách nhiệm nào dưới đây?

A. Giữ gìn vệ sinh công cộng. B. Giữ gìn trật tự xóm làng.

C. Bảo vệ môi trường. D. Bảo vệ vẻ đẹp quê hương.

Câu 12. Bùng nổ dân số là sự gia tăng dân số quá nhanh

A. Trong một thời gian ngắn. B. Trong một thời gian dài.

C. Thường xuyên, liên tục. D. Trong mỗi năm.

Câu 13. Bùng nổ dân số trở thành nỗi lo của các nước trên thế giới và của cả

A. Cộng đồng quốc tế. B. Các nước lớn.

C. Các nước kém phát triển. D. Các nước đang phát triển.

Câu 14. Bùng nổ dân số không gây ra hậu quả gì dưới đây?

A. Nạn đói, thất học. B. Suy thoái nòi giống, ô nhiễm môi trường.

C. Làm ảnh hưởng đến văn hóa dân tộc. D. Làm suy thoái nền văn hóa quốc dân.

Câu 15. Không kết hôn sớm, không sinh con ở độ tuổi vị thành niên, mỗi gia đình chỉ có 1 và 2 con là trách nhiệm

A. Của những người có chức quyền. B. Của mọi công dân.

C. Của riêng công dân nữ. D. Của Hội Phụ nữ các cấp.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn