GDCD 10: Bài 15. CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CẤP THIẾT .... P3

GDCD 10: Bài 15. CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CẤP THIẾT .... P3

70 14/08/2019

Câu 27. Sau khi quét dọn sân trương, Lan và Yến không đổ rác vào nơi quy định, mà đã đổ ngay sau một góc khuất ở đầu dãy nhà trường học. nếu là bạn của Lan và Yến, em sẽ lựa chọn cách xử lí nào dưới đây?

A. Lờ đi coi như không biết. B. Mắng cho hai bạn một trận.

C. Phê bình hai bạn trong buổi họp lớp. D. Nói với hai bạn nên đổ rác đúng nơi quy định.

Câu 28. Một hôm sau giờ học, Quang rủ Tấn đến 1 chỗ hút thử thứ thuốc lạ. Lâu rồi thành quen, Tấn đã trở thành con nghiện, ăn chơi lêu lổng, rồi bị nhiễm HIV. Đến khi gia đình Tấn biết thì đã muộn. Hành vi của Tấn không thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

A. Phòng, tránh bệnh tật cho bản thân. B. Phòng, chống dịch bệnh hiểm nghèo.

C. Giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. D. Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Đáp án

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

A

A

A

B

A

Câu

6

7

8

9

10

Đáp án

A

B

B

B

B

Câu

11

12

13

14

15

Đáp án

C

A

A

C

B

Câu

16

17

18

19

20

Đáp án

A

B

B

B

C

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

Đáp án

B

B

A

B

B

C

D

B

 

Câu 29: Hội nghị quốc tế cấp cao đầu tiên về môi trường được tổ chức vào ngày 05/6/1972 ở quốc gia nào?

A. Singgapo. B. Thuỵ Điển.

C. Mĩ. D. Braxin.

Câu 30: Vấn đề bùng nổ dân số gây ra những hậu quả gì?

A. Kinh tế phát triển. B. Đảm bảo về lương thực, thực phẩm.

C. Có nguồn lao động dồi dào. D. Gây ra nạn đói, dịch bệnh, thất nghiệp …

Câu 31: Nội dung của kế hoạch hóa gia đình ở nước ta là:

A. Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có 1 con.

B. Mỗi cặp vợ chồng nên có từ 2 con trở lên.

C. Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có từ 1 đến 3 con.

D. Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có từ 1 đến 2 con.

Câu 32: Ở nước ta Luật Bảo vệ môi trường mới nhất hiện nay đang được áp dụng ban hành năm nào?

A. Năm 2012. B. Năm 2011.

C. Năm 2013. D. Năm 2014.

Câu 33: Cần phải phê phán hành vi nào trong các hành vi sau đây:

A. Không vứt rác bừa bãi. B. Giữ vệ sinh nơi công cộng.

C. Trồng cây xanh. D. Xả rác bừa bãi.

Câu 34: Ô nhiễm môi trường sẽ gây ra hậu quả:

A. Thất học. B. Thất nghiệp.

C. Thiếu chỗ ở D. Dịch bệnh, mất cân bằng sinh thái.

Câu 35: Bệnh AIDS được phát hiện vào thời gian nào của thế kỷ XX:

A. Những năm 60. B. Những năm 70.

C. Những năm 90. D. Những năm 80.

Câu 36:  Chọn từ đúng với phần chấm lửng (.....) trong văn bản dưới đây:
“ Ô nhiễm môi trường đã trở thành một vấn đề … của nhân loại”

A. Quan tâm B. cơ bản

C. quan trọng D. cấp thiết

Câu 37: Con người khai thác không khoa học, hợp lý tài nguyên thiên nhiên thì tài nguyên thiên nhiên sẽ càng ngày:

A. Xấu đi. B. Ô nhiễm.

C. Phát triển. D. Cạn kiệt.

Câu 38: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của:

A. Các cơ quan chức năng. B. Đảng, Nhà nước ta.

C. Thế hệ trẻ. D. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Câu 39: Tham gia phòng chống dịch bệnh hiểm nghèo không chỉ là nghĩa vụ mà còn là lương tâm, trách nhiệm đạo đức của:

A. Học sinh, sinh viên. B. Mọi quốc gia.

C. Tất cả mọi người.  D. Nhà nước.

Câu 40: Khái niệm môi trường được hiểu là:

A. Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống của con người.

B. Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và nhân tạo bao quanh con người.

C. Môi trường bao gồm các yếu tố vật chất, tinh thần có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.

D. Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và nhân tạo bao quanh con người có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.

Câu 41: Ngày môi trường thế giới là ngày nào?

A. Ngày 6 tháng 5. B. Ngày 1 tháng 6.

C. Ngày 1 tháng 5. D. Ngày 5 tháng 6.

Câu 42: Bùng nổ dân số là sự gia tăng dân số quá nhanh trong một thời gian ngắn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của:

A. Văn hóa. B. Văn học, nghệ thuật.

C. Tốc độ phát triển kinh tế. D. Đời sống xã hội.

Câu 43: Ngày dân số Việt Nam là ngày nào?

A. Ngày 26 tháng 11.   B.Ngày 25 tháng 11.

C. Ngày 25 tháng 12. D. Ngày 26 tháng 12.

Câu 44: Yếu tố nào sau đây không đe doạ tự do, hạnh phúc của con người?

A. Ô nhiễm môi trường. B. Bùng nổ dân số.

C. Dịch bệnh hiểm nghèo. D. Hoà bình.

Câu 45: Ở nước ta, bùng nổ dân số gây ra hậu quả gì?

A. Đảm bảo về lương thực, thực phẩm.

B. Có nguồn lao động dồi dào.

C. Kinh tế phát triển.

D. Chất lượng cuộc sống giảm sút.

Câu 46: Ngày dân số thế giới là ngày nào?

A. Ngày 11 tháng 6. B. Ngày 12 tháng 6.

C. Ngày 12 tháng 7. D. Ngày 11 tháng 7.

Câu 47: Để hạn chế sự bùng nổ dân số, mỗi công dân cần phải:

A. Chăm lo phát triển kinh tế.

B. Chấp hành luật hôn nhân gia đình 2000 và chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

C. Chỉ kết hôn khi có tình yêu chân chính.

D. Chấp hành luật hôn nhân gia đình 2014và chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

Câu 48: Các dịch bệnh hiểm nghèo đang uy hiếp đến:

A. Hoạt động sản xuất của con người.

B. Sự phát triển của tự nhiên.

C. Sự sống của động vật.

D. Sức khỏe và tính mạng của toàn nhân loại.

Câu 49:  Theo em, là học sinh cần làm gì để phòng chống dịch bệnh hiểm nghèo?

A. Ăn uống thật nhiều để có sức khỏe.

B. Ngủ đủ giấc để tinh thần thoải mái.

C. Dùng các thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng.

D. Rèn luyện thân thể, tập thể dục, ăn uống điều độ, giữ vệ sinh.

Câu 50: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào dấu “…..”

“Bảo vệ môi trường thực chất là khắc phục …………., làm cho các hoạt động của con người không phá vỡ các yếu tố cân bằng của tự nhiên”.

A. quan hệ giữa con người và tự nhiên

B. quan hệ giữa tự nhiên với tự nhiên

C. mâu thuẫn giữa tự nhiên với tự nhiên

D. mâu thuẫn giữa tự nhiên với con người

Câu 51: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào dấu “ …..”

“Ô nhiễm môi trường la sự biến đổi các thành phần của môi trường không phù hợp với ………gây nguy hại đến con người và sinh vật”.

A. quy luật tự nhiên

B. quy định do con người đặt ra

C. sự phát triển của xã hội

D. tiêu chuẩn của môi trường

Câu 52: Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS là ngày nào?

A. Ngày 11 tháng 6. B. Ngày 19 tháng 12.

C. Ngày 11 tháng 7. D. Ngày 01 tháng 12.

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn