[HÓA 9 - ĐỀ ONLINE SỐ 3] ÔN TẬP HK1

20 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

MR.WIN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Huỳnh Khang

Huỳnh Khang

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:25

Nguyễn Nhi

Nguyễn Nhi

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:23

Nguyễn Nhi

Nguyễn Nhi

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:25

 • 04

  Nguyễn Nhi

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:25

 • 05

  Nguyễn Nhi

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:26

 • 06

  Huỳnh Khang

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:26

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan