My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  421 thí sinh tại Huyện đoàn Bắc Tân Uyên
 • 2
  308 thí sinh tại Thị đoàn Tân Uyên
 • 3
  232 thí sinh tại Huyện đoàn Bàu Bàng
 • 4
  202 thí sinh tại Thị đoàn Dĩ An
 • 5
  172 thí sinh tại Cao su Dầu Tiếng
 • 6
  171 thí sinh tại Thành đoàn Thủ Dầu Một
 • 7
  167 thí sinh tại Thị đoàn Thuận An
 • 8
  115 thí sinh tại Đại học Thủ Dầu Một
 • 9
  107 thí sinh tại Khác
 • 10
  86 thí sinh tại Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • 11
  62 thí sinh tại Huyện đoàn Dầu Tiếng
 • 12
  60 thí sinh tại Thị đoàn Bến Cát
 • 13
  56 thí sinh tại Cao su Phước Hòa
 • 14
  53 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an Tỉnh
 • 15
  43 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
 • 16
  30 thí sinh tại Huyện đoàn Phú Giáo
 • 17
  10 thí sinh tại Đại học Bình Dương
 • 18
  9 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh
 • 19
  2 thí sinh tại Cao đẳng CNC Đồng An
 • 20
  2 thí sinh tại Cao đẳng Y tế Bình Dương
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  7,356 lượt thi tại Huyện đoàn Bắc Tân Uyên
 • 2
  7,172 lượt thi tại Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 • 3
  2,294 lượt thi tại Thành đoàn Thủ Dầu Một
 • 4
  2,185 lượt thi tại Cao su Dầu Tiếng
 • 5
  1,389 lượt thi tại Huyện đoàn Bàu Bàng
 • 6
  545 lượt thi tại Thị đoàn Tân Uyên
 • 7
  500 lượt thi tại Huyện đoàn Dầu Tiếng
 • 8
  448 lượt thi tại Thị đoàn Thuận An
 • 9
  424 lượt thi tại Khác
 • 10
  405 lượt thi tại Thị đoàn Dĩ An
 • 11
  375 lượt thi tại Đại học Thủ Dầu Một
 • 12
  331 lượt thi tại Đoàn Thanh niên Công an Tỉnh
 • 13
  224 lượt thi tại Cao su Phước Hòa
 • 14
  209 lượt thi tại Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
 • 15
  111 lượt thi tại Huyện đoàn Phú Giáo
 • 16
  73 lượt thi tại Thị đoàn Bến Cát
 • 17
  42 lượt thi tại Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh
 • 18
  25 lượt thi tại Đại học Bình Dương
 • 19
  5 lượt thi tại Đại học Quốc tế Miền Đông
 • 20
  4 lượt thi tại Cao đẳng CNC Đồng An
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 2,312
  Tổng lượt đăng ký
 • 24,121
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Văn Thị Thùy Trinh

Địa chỉ:
Tel: 0386254446
Email: tuyengiaotdbd@gmail.com

Đăng ký nhanh: