My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  93 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Sơn
 • 2
  70 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Thượng
 • 3
  52 thí sinh tại Đoàn Thị trấn Hóc Môn
 • 4
  40 thí sinh tại Đoàn xã Thới Tam Thôn
 • 5
  37 thí sinh tại Đoàn xã Đông Thạnh
 • 6
  31 thí sinh tại Đoàn xã Tân Xuân
 • 7
  30 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Đông
 • 8
  22 thí sinh tại Chi đoàn GV trường THPT Phạm Văn Sáng
 • 9
  16 thí sinh tại Chi đoàn GV THPT Lý Thường Kiệt
 • 10
  13 thí sinh tại Đoàn trường THPT Lý Thường Kiệt
 • 11
  8 thí sinh tại Đoàn xã Bà Điểm
 • 12
  6 thí sinh tại Đoàn trường THPT Phạm Văn Sáng
 • 13
  5 thí sinh tại Đoàn xã Tân Hiệp
 • 14
  4 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm y tế
 • 15
  3 thí sinh tại Chi đoàn Cơ quan Đảng - Đoàn thể
 • 16
  3 thí sinh tại Đoàn xã Tân Thới Nhì
 • 17
  3 thí sinh tại Chi đoàn GV trường THPT Bà Điểm
 • 18
  2 thí sinh tại Đoàn xã Trung Chánh
 • 19
  2 thí sinh tại Đoàn trường THPT Bà Điểm
 • 20
  2 thí sinh tại Chi đoàn GV trường THPT Nguyễn Văn Cừ
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  250 lượt thi tại Đoàn xã Xuân Thới Sơn
 • 2
  158 lượt thi tại Đoàn xã Xuân Thới Thượng
 • 3
  147 lượt thi tại Đoàn Thị trấn Hóc Môn
 • 4
  94 lượt thi tại Đoàn xã Thới Tam Thôn
 • 5
  73 lượt thi tại Đoàn xã Tân Xuân
 • 6
  72 lượt thi tại Đoàn xã Xuân Thới Đông
 • 7
  71 lượt thi tại Đoàn xã Đông Thạnh
 • 8
  57 lượt thi tại Chi đoàn GV trường THPT Phạm Văn Sáng
 • 9
  29 lượt thi tại Chi đoàn GV THPT Lý Thường Kiệt
 • 10
  27 lượt thi tại Đoàn trường THPT Lý Thường Kiệt
 • 11
  18 lượt thi tại Đoàn trường THPT Phạm Văn Sáng
 • 12
  13 lượt thi tại Đoàn xã Bà Điểm
 • 13
  12 lượt thi tại Đoàn xã Tân Hiệp
 • 14
  8 lượt thi tại Chi đoàn Trung tâm y tế
 • 15
  7 lượt thi tại Chi đoàn Cơ quan Đảng - Đoàn thể
 • 16
  6 lượt thi tại Đoàn trường THPT Bà Điểm
 • 17
  5 lượt thi tại Đoàn xã Trung Chánh
 • 18
  5 lượt thi tại Đoàn xã Tân Thới Nhì
 • 19
  5 lượt thi tại Chi đoàn GV trường THPT Bà Điểm
 • 20
  4 lượt thi tại Chi đoàn GV trường THPT Nguyễn Văn Cừ
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 452
  Tổng lượt đăng ký
 • 1,083
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Huyện Đoàn Hóc Môn

Địa chỉ: 16 Đỗ Văn Dậy xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn
Tel: 01222479797
Email: btghuyendoanhocmon@gmail.com

Đăng ký nhanh: