ISTQB advaced level- Test manager- EXAM 2

42 câu 90 phút

Trạng thái:

de thi cho Test manager. Refer: https://www.exam-labs.com/exam/CTFL

Đề thi của được xây dựng bởi QRS, liên hệ để đăng ký học giáo viên dạy và luyện thi ISTQB foundation và advanced: Tạ Thị Thinh, sdt: 0986775464, email: thinhtt0204@gmail.com, skype: ta.thinh0204

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Phương Anh

Trần Phương Anh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:42

Trần Phương Anh

Trần Phương Anh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:42

Trần Phương Anh

Trần Phương Anh

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:42

 • 04

  Trần Phương Anh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:42

 • 05

  đỗ châu

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:54

 • 06

  đỗ châu

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:54

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan