ISTQB Advanced level 2019- Chapter 3- Risk management

27 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Đề thi được tạo bởi trung tâm QRS- Tạ Thị Thinh

Liên hệ học hoặc tư vấn: skype ta.thinh0204, sdt 0986775464, email thinhtt0204@gmail.com

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tran Thi Thuy Ninh

Tran Thi Thuy Ninh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Tran Thi Thuy Ninh

Tran Thi Thuy Ninh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Tran Thi Thuy Ninh

Tran Thi Thuy Ninh

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Tran Thi Thuy Ninh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Tran Thi Thuy Ninh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Tran Thi Thuy Ninh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan