ISTQB Advanced Level (CTAL) – Test Manager Sample Paper and Answe

13 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Refer link: https://www.softwaretestinghelp.com/istqb-ctal-tm-sample-paper/

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Pham Huong

Pham Huong

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:05

Pham Huong

Pham Huong

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:46

Pham Huong

Pham Huong

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:15

 • 04

  Pham Huong

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:27

 • 05

  Hà Phạm

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:38

 • 06

  Yen Pham

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:59

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan