ISTQB Foundation 2018 _ Chapter 4 questions

27 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hằng Tạ

Hằng Tạ

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

La Ngoc Anh

La Ngoc Anh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Hằng Tạ

Hằng Tạ

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  pham thithu

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Nắngg Hạ

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Thi Vu

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan