ISTQB Foundation 2018_Chapter 5 questions

11 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Thi Dung

Lê Thi Dung

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Nguyễn Ngọc Dung

Nguyễn Ngọc Dung

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

NGUYỄN THÀNH HỘI

NGUYỄN THÀNH HỘI

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  La Ngoc Anh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Phương Lưu

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Hằng Tạ

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan