ISTQB Foundation level 2018 - Examination 11

37 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Đề được tạo bởi QRS

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyen Dai Minh

Nguyen Dai Minh

HẠNG

2

Số điểm 97.30%

Thời gian làm 00:00:00

Nhung Hoang

Nhung Hoang

HẠNG

1

Số điểm 97.30%

Thời gian làm 00:00:00

Nhung Hoang

Nhung Hoang

HẠNG

3

Số điểm 97.30%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Nắngg Hạ

  Số điểm: 94.59%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Đoàn Yếnn

  Số điểm: 94.59%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Nắngg Hạ

  Số điểm: 91.89%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan