ISTQB Foundation level 2018 - Examination 13

37 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Đề được tạo bởi QRS

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tran Duc Vinh

Tran Duc Vinh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

HuyenBbdjzssd. Zbb x. My

HuyenBbdjzssd. Zbb x. My

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Nắngg Hạ

Nắngg Hạ

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Thi Vu

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Thi Vu

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Thi Vu

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan