ISTQB foundation level 2018_ Reference ASTQB examination 1

38 câu Không giới hạn

Trạng thái:

De C cua trang astqb.org examination 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nhung Hoang

Nhung Hoang

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Snowred

Snowred

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Tran Duc Vinh

Tran Duc Vinh

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Snowred

  Số điểm: 97.37%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Nguyen Dai Minh

  Số điểm: 97.37%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Đoàn Yếnn

  Số điểm: 97.37%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan