ISTQB foundation level 2018_Sample exam B from ISTQB

40 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Sample Exam – Answers ISTQB® Certified Tester Syllabus Foundation Level Exam ID: B Version 1.1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tran Duc Vinh

Tran Duc Vinh

HẠNG

2

Số điểm 97.50%

Thời gian làm 00:00:00

Thi Vu

Thi Vu

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Thi Vu

Thi Vu

HẠNG

3

Số điểm 97.50%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Thi Vu

  Số điểm: 97.50%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Lã Ngọc Anh

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Tran Duc Vinh

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan