ISTQB foundation level 2018_Sample exam B from ISTQB

40 câu Không giới hạn

Trạng thái:

Sample Exam – Answers ISTQB® Certified Tester Syllabus Foundation Level Exam ID: B Version 1.1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Tạ Thị Thinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nắngg Hạ

Nắngg Hạ

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:48

Thi Vu

Thi Vu

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:00

Nắngg Hạ

Nắngg Hạ

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:03:16

 • 04

  Nắngg Hạ

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:03:33

 • 05

  Nắngg Hạ

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:03:54

 • 06

  Nắngg Hạ

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:10:05

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan